Den Haag,
17
januari
2020
|
17:00
Europe/Amsterdam

Ambitieus brancheplan out-of-home sector om verpakkingen te verduurzamen

Persbericht van: Kennisinstituut Duurzaam Verpakken

Een groep bedrijven die tot de koplopers in de ‘out-of-home’ sector behoren, neemt in de komende jaren concrete maatregelen om verpakkingen te verduurzamen en zwerfafval tegen te gaan. Ze hebben in samenwerking met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) een Brancheplan Duurzaam Verpakken opgesteld, waarin zij hun ambities en doelstellingen beschrijven om de milieu-impact van verpakkingen te reduceren. Hun streven is onder meer om geen onnodige verpakkingen te gebruiken en om verpakkingsmaterialen te gebruiken die zoveel mogelijk herbruikbaar en/of recyclebaar zijn. Ook willen zij minder verpakkingen en producten voor eenmalig gebruik, zoals rietjes en wegwerpbestek, uitgeven. Ze kijken verder naar betere inzamel- en recyclingsystemen voor hun verpakkingen. In het brancheplan worden verschillende onderzoeken en pilots over deze onderwerpen aangekondigd.

Het brancheplan van de out-of-home sector is vandaag door het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) gepubliceerd. Vorig jaar bracht het KIDV ook al zeventien Brancheplannen Duurzaam Verpakken van andere sectoren en brancheorganisaties uit. De out-of-home sector zat daar nog niet bij. “Deze sector wordt gevormd door organisaties die veel van elkaar verschillen: van kleine cafetaria’s tot grote restaurants en van verschillende to-go shops tot recreatie- en pretparken. Daar bestaat geen overkoepelende organisatie voor”, verklaart projectleider Marc Reijnders van het KIDV.

Collectief

Het KIDV heeft afgelopen jaar een aantal koplopers bij elkaar gebracht en Koninklijke Horeca Nederland bereid gevonden om de ontwikkeling van het brancheplan te faciliteren. Dat heeft in dit plan geresulteerd, waar meer dan vijftien partijen zich aan hebben gecommitteerd. Reijnders: “Ook al verschillen zij van elkaar, ze hebben wel dezelfde uitdagingen om bijvoorbeeld aan wet- en regelgeving te voldoen, bijvoorbeeld de Europese richtlijn over het verbod van single use plastics (SUP) of andere afspraken, zoals het Plastic Pact. De bedrijven die het brancheplan hebben ontwikkeld en nu gaan uitvoeren, zijn overtuigd dat ze als collectief meer kunnen bereiken. Ze roepen hun concullega’s uit de out-of-home sector op om zich óók aan het brancheplan te verbinden en zo stappen te zetten naar een circulaire economie voor verpakkingen.”

De out-of-home sector streeft naar een circulair systeem, waarin voedingsmiddelen en dranken buitenshuis en onderweg kunnen worden geconsumeerd op een verantwoorde manier. In het brancheplan staan doelstellingen voor 2022 en 2025 om minder verpakkingen en verpakkingsmaterialen te gebruiken (reduce en reuse), om bewust om te gaan met grondstoffen (resource) en beter te recyclen. Verpakkingen voor eenmalig gebruik moeten in de nabije toekomst allemaal recyclebaar worden gemaakt, of ze zijn te vergisten en/of te composteren. Behalve voorstandaardverpakkingen zijn ook ambities gesteld op typische on-the-go verpakkingen (zakjes, servetten, plastic vorkjes en dergelijke) en single-use producten.

Actielijnen en doelen

Het brancheplan vermeldt verschillende actielijnen om de doelen te bereiken én er worden verschillende end-of-life scenario’s onderzocht om tot een optimaal circulair systeem te komen. Voorbeelden hiervan zijn het onderzoek (2020-2021) naar bron- en nascheiding van afvalstromen en het onderzoek naar een gezamenlijke aanpak voor inzameling en recycling van specifieke, lastig te recyclen out-of-home verpakkingen. In dit kader loopt al een onderzoek naar de mogelijkheden om van gebruikte papieren koffie- en theebekers weer nieuwe producten te maken.

Om de doelstellingen te bereiken om meer herbruikbare verpakkingen te gebruiken, zal een aantal bedrijven uit het collectief toetreden tot de Community of Practice Reusable Packaging van het KIDV. Om (kleinere) cafetaria’s en snackbars te informeren over de SUP-richtlijn en andere verduurzamingsmogelijkheden, brengt KHN binnenkort een infographic uit over dit onderwerp.

Ambitieus

Het brancheplan is beoordeeld door het College van Onafhankelijke Experts van het KIDV. Het College stelt dat de sector ambitieuze doelen stelt om verpakkingen te verduurzamen, met name op het gebied van preventie. Daarmee gaat de sector namelijk in tegen de algemene trend om juist steeds meer voedsel in meeneem- en klein-verpakkingen te verpakken.

De bedrijven die aan het Brancheplan Duurzaam Verpakken van de out-of-home sector hebben meegewerkt, zijn Domino’s, Landal GreenParks, McDonald’s, Shell Nederland Verkoopmaatschappij, Coffeecompany, La Place, FEBO, HEMA, Albert Heijn to go, FFC (Délifrance/Kwalitaria), HMSHost, Vermaat Groep, Albron, Efteling, Walibi Holland en Burgers’ Zoo.

Klik hier voor het Brancheplan Duurzaam Verpakken ‘out-of-home’ 2019-2022.

Klik hier voor de Beoordelingsrapportage van het College van Onafhankelijke Experts van het KIDV.