Den Haag The Netherlands,
08
november
2021
|
10:21
Europe/Amsterdam

Meer Bomen Nu oogst 100.000 jonge bomen bij Landal GreenParks

Op zaterdag 13 november was Landal De Gooise Heide in Huizen als eerste Landal-park een oogstlocatie voor jonge boompjes. Het park doet mee aan de campagne Meer Bomen Nu. Deze campagne van Urgenda, op initiatief van onder andere Stichting MEERGroen zet zich in voor een wereld die in balans is met het ons omringende ecosysteem. Op het park staan in ruime mate overtallige en oogstbare zaailingen. Door deze onder deskundig toezicht te oogsten en elders te herplanten, levert Landal een bijdrage aan vergroten van de biodiversiteit en CO2-opslag.

De komende jaren wil de Nederlandse overheid 37.000 extra hectare bos aanleggen, om klimaatverandering en de afname van biodiversiteit te keren. Ook gemeenten werken aan meer groen in de bebouwde kom en boeren willen steeds meer heggen en hagen aanplanten. Via de Meer Bomen Nu campagne zijn in 4 dagen al 1 miljoen zaailingen aangevraagd.

Zaailingen

Regulier worden bomen en struiken afgenomen bij boomkwekers. Maar kwekers kunnen nu de vraag al niet aan! Door het verzamelen van overtallige zaailingen van bomen en struiken in natuurgebieden en die elders weer te planten, kunnen we sneller, leuker, en goedkoper Nederland vergroenen. Elke eik, beuk, meidoorn, wilg etc. produceert jaarlijks duizenden zaailingen. Deze hebben een belangrijke functie: ze worden gegeten door wilde dieren en insecten, sommigen overleven en zijn de nieuwe generatie bomen en struiken. De meeste halen het echter niet, ze sterven af en vergaan en dragen op die manier bij aan de biotoop, of ze worden verwijderd en versnipperd als onderdeel van regulier natuurbeheer. In plaats van de versnipperaar geven wij deze bomen elders de kans volwassen te worden.

Niet versnipperen maar verplanten

Op heel veel plekken is het mogelijk om een groot deel van deze jonge aanwas te oogsten om ze elders een kans te geven om op te groeien. Vanaf november, als de jonge boompjes en struiken hun blad kwijt zijn, is het mogelijk om zaailingen te oogsten. Met kundige terreinbeheerders of ecologen die vrijwilligers aanwijzen wat de juiste zaailingen zijn en hoe deze het beste geoogst en geplant kunnen worden. Sommige kun je gewoon met de hand uit de grond trekken, andere worden met de schep losgemaakt. Leuk om te doen, er blijft een mooi bos achter en het levert zo op andere plekken een bijdrage aan biodiversiteit en CO2-opslag. Gratis, veelal inheems en ecologisch verantwoord.

Na Landal Gooise Heide volgen Landal Miggelenberg, Rabbit Hill en Landgoed ’t Loo. Op meerbomen.nu, waar aanbod en vraag naar jonge boompjes bij elkaar komen en waar vrijwilligers zich kunnen aanmelden, staat meer informatie over deze campagne en de verschillende campagne-activiteiten. Ook zijn er leuke vrijwilligers-video’s te zien: https://meerbomen.nu/over-de-actie/video/

Vrijwilligers kunnen zich melden bij meerbomen.nu, zij krijgen vervolgens toegang tot een account op de bomenplanner waar men zich kan inschrijven voor het alle oogst- en plant events. Hier vind je ook alle praktische informatie.