Leidschendam,
04
september
2019
|
15:53
Europe/Amsterdam

Landal focust op ambitie als marktleider en past interne organisatie aan

Landal GreenParks richt zich op groei, een optimale gastbeleving en tevreden huiseigenaren. Daartoe kijken we voortdurend hoe we onze activiteiten, dienstverlening en bedrijfsvoering kunnen optimaliseren, om snel en flexibel in te spelen op ontwikkelingen in de markt.

Wij blijven investeren in gastbeleving (nieuwe horecaconcepten, entertainment, parkvernieuwingen), in uitbreiding op bestaande parken en in ontwikkeling van nieuwe parken. Tegelijkertijd willen we onze winstgevendheid verbeteren en beter voorbereid zijn op verdere groei. We hebben daarvoor een organisatiemodel ontworpen dat effectiever, efficiënter en beter schaalbaar is.

Dat betekent dat we veranderingen aanbrengen in de organisatie van onze kantoren in Nederland, Duitsland en Denemarken. We voeren een regiostructuur in, waarmee we een slagvaardige organisatie willen realiseren die staat voor een optimaal resultaat voor eigenaren en aandeelhouders en voor een betere service naar onze parken.

Er komen vier regio’s: Nederland Noord, Nederland Zuid en België, DACH (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië en Hongarije) en Denemarken. Elke regio heeft een multidisciplinair team van medewerkers, met eigen verantwoordelijkheden om samen parken verder te ontwikkelen en het maximale te halen uit het potentieel van parken. Verder investeren we in digitale ontwikkelingen om onze efficiency en resultaten te optimaliseren.

De reorganisatie betreft alleen kantoren, niet de parken. Bij de organisatieverandering gaan ook arbeidsplaatsen verloren; een deel van onze kantoormedewerkers wordt ‘boventallig’: hun huidige functie vervalt. Tegelijkertijd ontstaan er ook nieuwe functies. Met de OR en de vakbonden is een Sociaal Plan overeengekomen. Daarin is afgesproken dat we boventallige medewerkers zoveel mogelijk proberen te bemiddelen naar deze nieuwe functies. Waar dat niet lukt, helpen we de medewerkers met het vinden van werk buiten Landal GreenParks en is er andere ondersteuning en een compensatieregeling.

De nieuwe organisatiestructuur is platter, heeft minder management en meer specialistische kennis. Waar het kan worden ‘eenvoudige’ taken gestandaardiseerd of geautomatiseerd. De focus van Landal GreenParks blijft een optimale gastbeleving en duurzaamheid. Dat zit in ons DNA. Daar voegen wij aan toe dat wij, internationaal gezien en qua interne werkwijze, meer één organisatie willen worden.

Landal GreenParks verwacht bij de start van 2020 de nieuwe organisatiestructuur operationeel te hebben.