Den Haag,
24
februari
2020
|
12:23
Europe/Amsterdam

Landal GreenParks kiest voor kwaliteitsverbetering praktijkleren met SBB

Landal GreenParks gaat nauw samenwerken met SBB, de Samen-werkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, om o.a. de kwaliteit van praktijkleren voor studenten en stagiars te verbeteren. De driejarige overeenkomst geldt voor alle parken van Landal in Nederland en voor de buitenlandse parken waar stagiairs worden geplaatst.

Landal GreenParks heeft in het afgelopen schooljaar 2018-2019 in totaal 841 stagiairs geplaatst op haar parken. Dit jaar verwacht de vakantieaanbieder ca. 1.000 stageplaatsen te kunnen aanbieden in de restaurants, keukens, bediening, fun & entertainment, recepties, parkwinkels, technische dienst en op de kantoren. “De ontwikkeling van onze medewerkers is dan ook een belangrijke doelstelling in onze strategie. We hebben veel voorbeelden binnen ons bedrijf van stagiairs die zijn doorgegroeid naar medewerkers, leidinggevenden en zelfs General Managers,” aldus Sanne Gehner, Manager Recruitment & Employer Branding bij Landal GreenParks.

Efficiencyverbetering

Sanne Gehner: “De overeenkomst met SBB zorgt voor een efficiencyverbetering voor beide partijen, omdat we voorheen op parkniveau opereerden. Deze overeenkomst biedt ons de mogelijkheid om centraal (internationale) afspraken te maken, waarmee we als leerbedrijf de kwaliteit van het praktijkleren voor studenten verbeteren. Daar gaat het in eerste instantie natuurlijk om.” De tweede doelstelling is een partnerschap in informatie-uitwisseling. “We kunnen elkaar makkelijker op de hoogte houden van inzichten in de beroepspraktijkvorming, trends en ontwikkelingen. Dit alles bevordert de aansluiting tussen beroepsleven en onderwijs. We verwachten met deze overeenkomst Landal als leerbedrijf nog beter op de kaart te zetten en de kwaliteit van leren voor de student te bevorderen.”

Kartrekker

De SBB erkent en begeleidt leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan. De organisatie is bovendien kartrekker van de ontwikkeling van kwalificatiedossiers. Hierin staat wat een student moet weten en kennen om zijn of haar MBO-diploma te halen. Sectorunitmanager Jan Willem Mans van SBB: “We zijn erg content met deze samenwerking. Landal is een van de grotere leerbedrijven binnen de sector Voedsel, groen en gastvrijheid. We zien in de vakantieaanbieder een belangrijke partner waar we naast centrale afspraken over de kwaliteit op de Nederlandse parken, voor het eerst ook centrale afspraken maken over de kwaliteit van internationale stages.” Om studenten ook in Nederland een internationale stage te bieden zijn alle Nederlandse parken van Landal GreenParks gelabeld voor 'internationalisation at home'. Mans legt uit: "Bij Nederlandse bedrijven met dat label leren studenten internationale vaardigheden, bijvoorbeeld vanwege een andere voertaal of contact met buitenlandse leveranciers."

Klik hier voor meer informatie over stage lopen bij Landal.