Leidschendam,
13
maart
2019
|
10:45
Europe/Amsterdam

Landal GreenParks goed op schema om haar klimaatdoelstelling in 2030 te halen

Landal GreenParks is hard op weg om haar klimaatdoelstellingen in 2030 te halen. De vakantieaanbieder wil dan klimaatneutraal opereren, en zet jaarlijks de nodige stappen om haar klimaatdoel te behalen. Ze heeft doelstellingen geformuleerd om haar energiemix te vergroenen, zo is in 2018 het energie-verbruik van de Nederlandse, Deense en Duitse parken 100% CO2-neutraal gemaakt en staat voor dit jaar een flinke uitbreiding van het zelf opwekken van energie door middel van zonnepanelen op het programma, evenals de aanplant van 3.600 bomen in Nederland.

Alle Nederlandse en Duitse parken in eigen beheer zijn inmiddels overgeschakeld op groene stroom uit lokaal opgewekte nationale wind en waterkracht. Volgend jaar is het plan dat ook de Deense parken van Landal GreenParks overschakelen op groene energie. Uiteindelijk zal de totale stroombehoefte voor 100% bestaan uit duurzame energie uit hernieuwbare bronnen als zon, wind en waterkracht. Landal wil uiteindelijk 20% daarvan zelf opwekken. Daarom worden zonnepanelen geïnstalleerd op de daken van de centrale gebouwen. Op dit moment staan er al ruim 2.500 verdeeld over diverse parken, dit jaar worden er nog 1.500 zonnepanelen bijgeplaatst.

Ook zoekt Landal naar alternatieven voor gas. Tot het zover is, wordt de CO2-uitstoot gecompenseerd met gecertificeerde bosbehoudprojecten. Bosbehoud is belangrijk, maar Landal investeert ook in de lokale natuur, alleen al dit jaar worden 3.600 bomen in Nederland geplant.

Vervoer

Daarnaast dringt Landal GreenParks ook de CO2-uitstoot van het vervoer steeds verder terug. De golfkarretjes en bestelbusjes die op de parken rondrijden worden – als zij toe zijn aan vervanging – vervangen door elektrische alternatieven. Voor 2030 wil Landal naar 100% elektrisch vervoer, momenteel is al ongeveer de helft van het wagenpark op de parken elektrisch:Nederland: van de 120 voertuigen zijn er 71 elektrisch; Duitsland: van de 41 voertuigen zijn er 14 elektrisch. Op dit moment hebben 39 van de 87 parken een openbare laadpaal voor elektrische auto's. Dit aantal wordt in de komende jaren steeds verder uitgebreid.Landal biedt de mogelijkheid voor elektrische lease-auto’s, met keuze uit drie types. Er is een gunstige regeling voor medewerkers om ook privé een elektrische auto te leasen. Alle leaserijders, hebben een business-card voor de trein en medewerkers die met het OV reizen kunnen er een aanvragen.

Bovendien wordt samen met leveranciers gekeken naar het verlagen van het aantal transportkilometers. Waar voorheen alle leveranciers met een eigen vrachtwagen elk park bezochten, is er voor gekozen om samen met een logistiek bedrijf de leveringen te verzamelen, zodat er nog maar eens in de twee weken een vrachtwagen naar de parken en kantoren komt voor een levering.

Ook grondstoffen, afval, en water tellen mee in de klimaatneutraal doelstelling

CO2 is niet de enige impact die een bedrijf als Landal GreenParks heeft op de omgeving. Ook het gebruik van grondstoffen, de hoeveelheid afval en het waterverbruik moeten worden teruggedrongen. Hierbij staat circulair denken centraal.

Grondstoffen

Nieuwe accommodaties worden zo duurzaam mogelijk gebouwd en bij de inrichting wordt gestreefd naar een volledig circulair interieur. Zo wordt bij de aanschaf van nieuwe meubelen bijvoorbeeld gekozen voor producten van massief FSC-hout en metaal voor maximaal hergebruik, zijn banken en kinderbedden ontwikkeld van gerecycled en recyclebaar materiaal en levert beddenfabrikant Auping duurzame matrassen en boxspings. De handdoeken worden gemaakt van snijresten uit t-shirtfabrieken en plastic tasjes zijn vervangen door herbruikbare tassen van gerecycled PET. De gastensets zijn duurzamer gemaakt en de folie rond de linnenpakketten wordt voor bijna 100% hergebruikt.

Afval

Landal GreenParks wil afval reduceren, stimuleert hergebruik en kiest voor producten van gerecycled materiaal. Afval wordt zoveel mogelijk gescheiden ingezameld; uiteindelijk is het doel dat al het afval wat gerecycled kan worden, gescheiden wordt ingezameld.Het restafval bestaat voor ca. 20% uit PBD: Plastic, Blik en Drinkpakken; Landal wil dit apart inzamelen voor recycling, net zoals mensen dit thuis doen. Een proef op zes parken in Nederland was weliswaar succesvol, maar goed recyclen bleek lastig en zeer kostbaar, doordat verwerking alleen nog toegestaan was voor huishoudelijk afval. Al het afval, dus ook het afval van gasten, wordt volgens de regels aangemerkt als bedrijfsafval en mocht (nog) niet worden vermengd met huishoudelijk afval. Als onderdeel van het programma VANG Buitenshuis van Rijkswaterstaat werkt Landal GreenParks aan een pilot om de inzameling en recycling van PBD-bedrijfsafval efficienter en effectiever te maken. Andere afvalstromen die op de parken worden gescheiden zijn: papier, glas, frituurvet, voedselresten uit de keukens, bouwafval, batterijen, elektronische apparaten en lampen.

Daarnaast onderzoekt Landal de mogelijkheden om incontinentiemateriaal (luiers) en GFT en etensresten uit de bungalows gescheiden in te zamelen en verwerken.

Water

Landal wil in 2030 50% minder water gebruiken. Dat wordt gerealiseerd door o.a. zuinige kranen in keukens, badkamers, zwembaden en wellnesscentra. Urinoirs worden vervangen door waterloze urinoirs en op steeds meer plaatsen vangt Landal regenwater op voor hergebruik.

 

Onvergetelijke vakanties met een positieve impact

Landal GreenParks wil haar gasten onvergetelijke vakanties laten beleven met een positieve impact. Er zijn veel verhalen te delen, bijvoorbeeld op https://www.landal.nl/duurzaamheid/

Alle parken van Landal GreenParks zijn in het bezit van een Green Key certificaat, hét internationale merk voor kwaliteit en duurzaam ondernemen in de sector van accommodaties en gastvrijheid.

Het duurzaamheidsbeleid van Landal GreenParks kreeg erkenning toen vakgenoten op het gebied van MVO tezamen met een vakjury Tanja Roeleveld verkoos tot MVO-manager van het Jaar 2017. Als Programmamanager Duurzaam & Betrokken Ondernemen heeft zij de drieduizend medewerkers van Landal GreenParks handvatten aangereikt voor de verduurzaming van het bedrijf.

“Bovendien integreren we duurzaamheid als onderdeel van de vakanties van onze gasten. We laten hen de natuur beleven, zodat zij het bewustzijn van onze leefomgeving en de liefde voor de natuur mee naar huis nemen. Ons doel is onvergetelijke vakanties met een positieve impact. Samen met drieduizend collega’s, partners en leveranciers werken we actief aan de versnelling. Bij die ontwikkeling zijn we allemaal betrokken. En zo wordt onze positieve impact elke dag groter, aldus Tanja Roeleveld, Programma Manager Duurzaam & Betrokken Ondernemen bij Landal GreenParks.

In 2018 behaalde Landal een nr. 1 positie in de Sustainable Brand Index en mag het zich het meest duurzame reismerk van Nederland noemen.

Ontdek wat groen kan doen

Meer informatie over wat Landal GreenParks doet aan Duurzaam en betrokken ondernemen is te vinden op: https://www.landal.nl/duurzaamheid/landal-duurzaam