Leidschendam,
11
april
2018
|
09:36
Europe/Amsterdam

Jerry Meijer van Landal Coldenhove ondernemer van het jaar

Jerry Meijer, General Manager van Landal Coldenhove in Eerbeek is uitgeroepen tot ‘Ondernemer van het jaar 2018’. De uitreiking van deze jaarlijkse prijs vond plaats tijdens de netwerkbijeenkomst “Brummen Onderneemt” voor lokale ondernemers op dinsdag 10 april in het Brummense gemeentehuis. Helaas was Meijer vanwege griep niet in de gelegenheid de bijhorende zilveren legpenning en oorkonde in ontvangst te nemen, maar Van Hedel liet weten dat hij telefonisch heeft laten weten vereerd te zijn met de prijs. Meijer is de opvolger van Casper Heine van Jumbo Eerbeek (2016) en Ronald Smit van Ferrocal Brummen (2017), die zich in de afgelopen twee jaar ‘ondernemer van het jaar’ mochten noemen.

In het besluit van om Jerry Meijer tot ‘ondernemer van het jaar’ uit te roepen constateren burgemeester en wethouders dat Meijer als General Manager van Landal Coldenhove zeer betrokken is bij het stimu-leren van de lokale economie en het promoten van onze gemeente, ook ver buiten onze gemeente-grenzen. Meijer voert daarbij een actief beleid gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nemen een volwaardige plek in bij Landal Coldenhove.

Ook de natuur, de mens en de toekomst staan centraal in de bedrijfsvoering van het grootste vakantiepark in onze gemeente. Hierdoor blinkt het bedrijf uit in klantvriendelijkheid en duurzaam ondernemen. Dit laatste blijkt uit het Green Key Certificaat waarover Landal Coldenhove beschikt. “Dat alles bij elkaar maakt dat het gemeentebestuur Jerry Meijer ziet als een inspirerend voorbeeld van een bijzonder maatschappelijk verantwoord en betrokken lokale ondernemer”, constateerde Van Hedel daarom dinsdagmiddag bij de bekendmaking van de prij in het Brummense gemeentehuis.

Heldere criteria

Met ingang van 2016 roept het Brummense college jaarlijks een ‘ondernemer van het jaar’ uit. Met dit initiatief levert het college een extra bijdrage aan de invulling van het focusgebied ‘economie, recreatie en toerisme’ uit de gemeentelijke perspectiefnota. Om voor de prijs in aanmerking te komen moet de ondernemer voldoen aan een aantal criteria. Vanzelfsprekend is dat de onderneming in de gemeente Brummen gevestigd moet zijn. Maar ook moet de ondernemer actief zijn in maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Uiteraard kijkt het college ook naar de bijzondere prestaties en inspanningen die zijn verricht in het afgelopen jaar en of er een stimulans is gegeven aan de bekendheid van de gemeente Brummen.

Aanhalen banden

De bekendmaking vond plaats tijdens de tweede gemeentebrede netwerkbijeenkomst die de gemeente Brummen organiseerde. Wethouder Economische zaken Luuk Tuiten liet weten dat ondernemers een belangrijke plek in nemen in onze samenleving. “We prijzen ons gelukkig met een groot aantal enthousiaste, betrokken en creatieve ondernemers in onze gemeente. Ondernemers waarmee wij als gemeentebestuur graag de banden nog meer willen aanhalen. Zo’n netwerkbijeenkomst is daar een voorbeeld van.”

Het persbericht is te lezen op www.brummen.nl