Den Haag,
16
januari
2020
|
15:23
Europe/Amsterdam

Forse stijging van Landal GreenParks in Social Travel Top 30.

Landal GreenParks is in het vierde kwartaal van 2019 opgeklommen van de zevende naar de vierde positie in de Social Travel 30. Deze ranglijst van Emerce toont de 30 best presterende Nederlandse reismerken op het gebied van aantallen berichten, het bereik van deze berichten en hun sentiment.

Sinds Emerce in 2017 startte met het bekendmaken van de Social Travel 30, behaalde Landal GreenParks op het gebied van social media elk kwartaal een positie bij de beste tien reismerken. Eén van de redenen voor de stijging wordt volgens de onderzoekers veroorzaakt door berichtgeving op social media over de vuurwerkvrije parken van Landal GreenParks, waarbij veel gasten lieten weten hoezeer zij de rust rondom de jaarwisseling waardeerden.

De scores van de Social Travel 30 zijn tot stand gekomen op basis van drie losstaande top 106 overzichten (het aantal reismerken dat op dit moment wordt onderzocht); social media, PR-waarde en sentiment, die gezamenlijk de scores in de Social Top 30 bepalen.

Korte uitleg over de categorieën
Social media: de meest besproken reismerken op social media
Het aantal berichten uit openbare (social) media data uit Nederland op fora en social media (Twitter, Facebook, Instagram en YouTube) op openbare pagina’s rondom de merknaam. Het merk met het hoogste volume aan berichten krijgt 106 punten, het bedrijf daarna 105, etc.
PR-waarde: de meest besproken reismerken op nieuwssites en blogs
Bij de PR-waarde wordt gekeken naar het aantal berichten afkomstig van reviewsites, nieuwssites en blogs waarin reismerken genoemd worden. Het merk met het hoogste volume aan berichten krijgt 106 punten, het bedrijf daarna 105, etc.
Sentiment: positief, neutraal of negatief?
Over alle berichten op social media, fora, nieuwssites en blogs is een automatische sentimentanalyse uitgevoerd, die aangeeft welk percentage van de berichtgeving een positief, neutraal of negatief sentiment bevat. Voor elk percentage positief sentiment krijgt een bedrijf 2 punten en voor elk percentage negatief sentiment -2 punten. Voor een neutraal sentiment worden geen punten behaald. Het reismerk met het hoogste aantal punten krijgt 106 punten, het bedrijf daarna 105, etc.
Om de volumes van de scores op het gebied van Social Media en PR een duiding te geven, is de sentimentanalyse toegevoegd. Een hoog aantal berichten hoeft namelijk niet altijd ten goede te komen aan de reputatie van het merk. Door de score voor sentiment dubbel mee te tellen wordt gewicht gegeven aan de manier waarop merken werden besproken.
Alle punten die behaald zijn in de drie top 106 overzichten worden bij elkaar opgeteld en hieruit ontstaat de uiteindelijke Emerce Social Travel 30.