Den Haag, The Netherlands,
22
oktober
2022
|
09:43
Europe/Amsterdam

Faunawatch en Landal Kasteeldomein De Cauberg hebben 25 vleermuizenkasten, roofvogelbroedkasten, egelhuizen en bijenhotels geplaatst

De Bechstein en Ingekorven vleermuizen zijn zeer zeldzaam in Nederland. Ze komen bijna alleen nog maar voor in Zuid-Limburg. Van de Bechstein vleermuis neemt wereldwijd de populatie af en ze wordt Europees ook als kwetsbaar beschouwd. De instandhouding van de ingekorven vleermuis in Nederland wordt door onderzoekers bestempeld als zeer ongunstig.

1 op de 5 zoogdiersoorten wereldwijd is een vleermuis. Er zijn wel 1400 soorten vleermuizen. Ze spelen dan ook een zeer essentiële rol in het ecosysteem. Veel vleermuizensoorten eten insecten, waaronder muggen en insecten die een bedreiging vormen voor de landbouw. Zo is bijvoorbeeld van de dwergvleermuis bekend dat ze wel 300 muggen in 1 nacht eten, wat in een jaar uitkomt op ongeveer 1 kg muggen. Niet van alle vleermuizensoorten zijn dergelijke getallen bekend, maar dat we ze als mens dankbaar dienen te zijn voor deze functie in het ecosysteem is wel duidelijk. Ze spelen een belangrijke rol in het voorkomen van insectenplagen. “Het is belangrijk om iedere vleermuizensoort in stand te houden, aangezien ze een zeer belangrijke rol spelen in het Nederlandse ecosysteem”, aldus Gaston Huijsmans, vicevoorzitter van Faunawatch.

De leefgebieden van de vleermuizen worden bedreigd. Dit komt met name door het kappen van oude bomen, waar de vleermuizen in verblijven. Het is belangrijk om meer geschikte plekken voor de vleermuizen te creëren om deze zeer belangrijke soorten te beschermen. Van de Bechstein vleermuis is bekend dat ze graag in vleermuiskasten wonen en de bosrand en de grote poel (vochtige omgeving) bij Landal Kasteeldomein De Cauberg kan aantrekkelijk voor ze zijn. Deze bosrand is ook interessant voor de Ingekorven vleermuis. Uit een grootschalig onderzoek blijkt ook dat het plaatsen van vleermuizenkasten een belangrijke rol kan spelen in de bescherming van de ingekorven vleermuis. Daarnaast zullen meerdere vleermuizensoorten profiteren van deze kasten.  

Op 22 oktober heeft Faunawatch in totaal 25 vleermuizenkasten, roofvogelbroedkasten, egelhuizen en bijenhotels geplaatst. Tevens worden er meer dan 600 stuks kruiden, planten en struiken geplant om de omgeving aantrekkelijker te maken voor verschillende diersoorten. In het voorjaar wordt nog eens 1.000 m2 ingezaaid met meer dan 25 soorten bloemen. Met 3 informatieborden over 6 soorten dieren wordt kennis verspreid.

De afgelopen jaren heeft Faunawatch zich intensief bezig gehouden met wildonderzoek in Nederland, Oeganda en Indonesië. In Centraal-Oeganda (een gebied ter grootte van 1,5x Nederland) hebben ze de Afrikaanse goudkat ontdekt, wat ook recentelijk wetenschappelijk is gepubliceerd. Faunawatch zal ook de biodiversiteit voor dit project monitoren met o.a. wildcamera’s.

 

Deel deze release